úvodní strana

    OSOBNÍ ÚDAJE

 

školení

d.learning

úvodní stránka


    O nás


   Minulost


   Oblast působení


   vzdělávání


   služby


   prodej


   kontakty


   odkazy


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

                     


 

AKTUALITY  hledejte na Faccebooku, zde je již jen MINULOST.10.8.2016
ISRS potřetí
Pokud máte pochybnosti, tak je vyvrátíme tím, že Vás nasměrujeme
na testovací stránky Registru smluv:
www.isrs.cz, kde jsou naše pokusy s podáním do registru od 9.8.2016.
Hledejte Mikš Software...podání je prováděno z programu WPED společnosti Gordic.

15.6.2016
REGISTR SMLUV podruhé

Výjimky jsou uvedeny v paragrafu 3, písmeno "el" (malé L) = Výjimky z povinnosti uveřejnění - (2) Povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na - l) smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast.

7.6.2016
REGISTR SMLUV
Po absolvování semináře
k připravovanému Registru smluv (Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb. - dále jen ISRS), lze konstatovat,
že nebudeme provádět obecná školení.
Jednak proto, že ještě probíhá projednávání návrhu novely zákona (projednávání návrhu zákona bylo 1.6.2016 na 47. schůzi PSP přerušeno), jednak proto, že na webu bude vždy platná a aktuální metodika, včetně reakcí na dotazy, což nám osobně potvrdil Ing. Roman Vrba, ředitel eGovermentu MV ČR.
Ale jedno je jisté - software pro plnění této zákonné povinnosti Vám nabídnout můžeme a chceme. Stačí si napsat nebo zavolat.

27.5.2016
U všech našich uživatelů je již nainstalovaná nová verze WPAM,
která obsahuje také nastavení zvýšení daňového zvýhodnění na dítě s platností od 1.5.2016 (mzdy za květen zpracovávané v červnu).

22.4.2016
Poslední výkazy odchází z ROPO organizací na krajské úřady a tak
je další Q. uzávěrka za námi. Bylo
to hektické, ale spolu s uživateli jsme vše úspěšně společně zvládli. Děkujeme všem za vstřícnost s termíny instalací
nových verzí.

8.3.2016
Musíme Vám oznámit, že vzhledem
k novinkám u O2 skončí provoz pevná linka 549 210 806.
Nyní bude v provozu pouze číslo:
530 331 741.
Mobilní čísla se nemění.
http://www.miks.cz/Kontakty.htm

9.11.2015

Pozvánka na školení:
Centrála Gordic pořádá školení DPH 2016.
Soubory v PDF zde:   Pozvánka      Objednávka

9.11.2015

Výpadek informačních systémů: ARES, ARIS, UFIS, IS SDPF, IS KSP, IS o platech, ZBAPA, BK, Exekutor, DMS portál

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/aktuality/2015/vypadek-informacnich-systemu-ares-ariswe-22937

23.9.2015

Nová verze WPAM :
Na základě novely občanského soudního řádu účinného od 1. 9. 2015, se mezi příjmy z nichž se vypočítávají exekuce srážkou ze mzdy, započítávají i příjmy
vyplacené na základě DPP (dohody o provedení práce). Kdo má zájem o přednostní instalaci nové verze WPAM, ať  nám napíše, domluvíme individuální termín. Ostatním garantujeme do konce října.

22.09.2015

Nové sestavy a výkazy dle XSD 28 už instalujeme.


16.09.2015

Už testujeme nové sestavy a výkazy dle pokynů
MF a už teď je jasno, že bude potřebná nová
verze WUCR a kdo nemá z poslední aktualizace, 
tak i WKOF, WKDF a WKDF.


09.09.2015

Uživatelé dostávají níže uvedené info a my víme,
že autorský tým už na tom pracuje a vše snad
stihne do půlky září, abychom měli i my čas
na testování. Potom Vám zavoláme.

Vážené kolegyně a kolegové,
prosím upozorněte správce vašich SW!!

MF ČR na svých stránkách na níže uvedeném odkaze zveřejnilo nová XSD schémata. Pro III. čtvrtletí dojde k výrazným změnám v XSD schématech. Upozorňujeme na tuto změnu především z důvodu připravenosti Vašich SW. Zejména méně používané SW je vhodné na změnu upozornit, aby nedošlo k nepříjemnostem při odesílání výkazů za III. čtvrtletí.
http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace


 26.08.2015

Srpen byl ve znamení dovolených,
ale přesto byl vždy někdo v dosahu
pro radu, výjezd  nebo vzdálený zásah. Nyní se už připravujeme na září,
v dalších dnech Vám napíšeme,
co Vás čeká.
Přejeme hezký zbytek léta.

 29.07.2015

Od začátku července do 5.8.2015
provádíme aktualizace WPAM a WTRX pro zpracování ISP dle metodiky MF.

 04.06.2015

Dne 5. února 2015 nabyl platnosti
zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Za určitých podmínek je nyní obec povinna zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
a návratných finančních výpomocí
a to od 1.července 2015.

Dovolujeme si Vám nabídnout programové vybavení "WSML -  Evidence smluv", které Vám usnadní  plnění této povinnosti.
Informační letáky:
INFO o WSML
Zveřejnění


 18.5.2015

Jak odeslat výkaz o schválení
závěrky ?

Zde je postup, jak výkaz
o schválení/neschválení vyplnit
a odeslat:

https://www.gordic.cz/zpravy/2015/jak-odeslat-vykaz-o-schvaleni-ci-neschvaleni-ucetn/


 23.4.2015

 Dnes bylo dokončeno u dalšího
 uživatele propojení elektronické  
 spisové služby WESS  a programu
 VITA Stavební  úřad. Skončí tak 
 dvojí práce pracovníkům stavebního
 úřadu.
 Nemá-li Váš úřad výše uvedené
 propojení, napište nám.


 16.4.2015


Máme za sebou účast na 18. ročníku konference ISSS, kterou doprovází   mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Během dvou dnů konference se uskutečnilo přes dvě stě přednášek, diskusí a jednání.


 30.3.2015

 Ministerstvo financí zveřejnilo
 Aktualizaci XSD schémat - Balíček
 č. 27 - pro oblast CSÚIS:
 pro testování od 3.3.2015
 pro produktivní systém od 1.4.2015.
 Proto se uživatelům instalují nové
 instalační sady sestav a výkazů.
 

 19.3.2015

 Dovolujeme si Vás pozvat
 na Seminář "Práce s programem      WPAM",
 který se koná 31.3.2015
 v prostorách budovy Úřadu práce  Brno Venkov,
 Šujanovo náměstí 3, Brno,  CENTRUM - VZDĚLÁVÁNÍ CZ,  Počítačová služba s.r.o., učebna č.  523.

12.03.2015

Uzávěrky účetnictví v plném proudu, pokud ještě nemáte termín, tak si klidně zavolejte.


30.01.2015

Nové metodiky účtování :

https://www.gordic.cz/metodika.aspx/

 

 

 

                                                                                        

2014

 

23.09.2014

V návaznosti na níže uvedenou informaci o certifikátech ISZR jde také informace o nových verzích programů pro evidenci obyvatel. Uživatelé jsou informováni také o změnách dávek resp. formátu dávek ROB a ISEO (narození, úmrtí, přistěhování, odstěhování).

11.08.2014

I v roce 2014 jsme pomohli obcím
získat certifikát pro přístup
do Základních registrů. Pracovníci obecních úřadů po připojení svých systému mohou velmi rychle ověřit
vůči informačnímu systému základních registrů fyzickou i právnickou osobu. Kapacity máme, pomůžeme i Vám.
Na http://www.szrcr.cz/ najdete více info
o správě základních registrů

08.08.2014

ISP splněno v termínech a bez chyb.
Je vydána nová verze WPAM.
Zapracována je nová legislativa - Zákon
č. 109/2014, kterým se mění Zákon
č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění se s účinností od 1. července 2014 zvyšuje částka vyměřovacího základu pro platbu pojistného za osoby,
za něž je plátcem pojistného stát (tzv. státní pojištěnci), z 5 829 Kč na 6 259 Kč.16.07.2014

Pololetní zpracování dat a instalace nových verzí sestav, výkazů i programů WUCR a WVYK je už také pomalinku minulostí.      Nyní nás - do 5.8.2014 - čeká zpracování    dat pro Informační systém o platech a s tím spojené instalace nových verzí mezd s  modulem statistiky.

Předtím bez závad proběhly volby do EP za podpory programového vybavení Gordic a naší účasti. Po nich  hned navazovala příprava pro pololetní uzávěrky.

09.04.2014

Níže popsané aktualizace jsou již u většiny zákazníků instalované, ale na www.mfcr.cz    jsou od 3.4.2014 další nové věci. Snad jen pro zákazníky s PAP.


26.03.2014

Dne 6.3. jsme Vám popsali emailem aktualizace výkazů a sestav na základě
změn na www.mfcr.cz ze dne 5.3.2014.
Musíme Vás informovat, že tyto změny
nebyly poslední. V současné době
testujeme výkazy a sestavy, které reagují
na změny ze dne 13.3. (balíček č.23 MF
ČR) a následně na opravy balíčku č.23
ze dne 18.3.2014. 
Více zde
http://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2014

Instalace výše uvedených sestav spolu
s novou verzí progamu WUCR začne 31.3.

03.03.2014

A když si myslíme, že bude relativně klid, tak musíme vydat 1. doplněk nedávno vydané metodiky
pro ÚSC(DSO).
Doplněk je vynucen dodatečným oznámením MF ČR ze dne 25.2.2014
na webu www.mfcr.cz – „Metodický pokyn
k vyplnění Přílohy č. 5 části N. Doplňující informace
k položce výkazu zisku
a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady“

28.02.2014

Dnes emailem odeslány nové metodiky účtování, dáváme je také do patřičné sekce našeho webu. A už také začaly roční účetní uzávěrky. Pokud bychom náhodou někomu nevolali, tak volejte Vy nám.

07.02.2014

Každý z Vás už ví, že doba je silně hektická, instalujeme dle veškerých požadavků a legislativních změn všem od rána do večera.
A nyní další info: budeme instalovat nové verze, protože už možná máte email ve své schránce - jeho znění se může drobně lišit, ale v zásadě je takový: "...... souvislosti s vydanou vyhláškou č. 220/2013 o schvalování účetních závěrek zřizovatelem Vás upozorňujeme na povinnost odevzdání protokolu o schválení účetní závěrky k 31.12.2012 v elektronické podobě ve formátu XML. Teprve nyní byly zveřejněny podmínky pro předávání tohoto výkazu i jeho struktura. Podrobné pokyny k vyplnění tohoto výkazu zašleme v nejbližším možném termínu."

 

17.01.2014

Pro program WUCR máme upravenou verzi výkazu „Poměrové ukazatele“ pro ÚSC a DSO za rok 2013. Výkaz byl upraven na základě zpráv MFČR ze dne 30.12.2013.

Zároveň dnes informujeme všechny uživatele emailem o změnách v programech. Pokud jej někdo z našich zákazníků nedostat, ať si napíše na "gordic@miks.cz"

 

10.01.2014

Každý začátek nového roku je ve znamení hektické činnosti s  nastavením SW pro nový rok dle přání zákazníků. Letos je navíc tato činnost opepřena změnami vyhlášek z konce roku - ze dne 31.12.2013.

 

2013

 

20.12.2013

Zákazníci mají nainstalované verze WPAM pro povinnou XML dávku na ČSSZ.

A nyní se domlouvají kroky pro začátek roku 2014.

       --------------------

POMOC pro Filipíny: účty a čísla pro DMS pomoc Filipínám (zdroj teletext České televize).

31.10.2013

Nejpokročilejší ochrana Vašeho displeje je tady!

Belkin představuje ochrany displeje TrueClear™ InvisiGlass, řadu ohebných skleněných fólií, které nabízejí devětkrát lepší ochranu před poškrábáním, prasknutím a zničením displeje. Speciální polymerový materiál InvisiGlass        je vyroben ze stoprocentního skla. Poskytuje maximální ochranu proti nárazu         i optimální průhlednost     a představuje tak nejlepší ochranu displeje na trhu.

InvisiGlass je nejpokročilejší řada ochran displeje od společnosti Belkin. Materiál s vysokou hustotou zajišťuje bezkonkurenční ochranu proti poškrábání a speciální technologie FluidFlex™ přináší pružnost, která zaručuje odolnost proti silným nárazům, poškrábání a prasknutí. Průlomový skleněný materiál je 2,5krát hladší než plast. Nabízí tak pohodlné ovládání, protože působí a reaguje jako samotný displej.

InvisiGlass disponuje jedinečnou technologií TrueClear od společnosti Belkin a tloušťkou pouhých 0,2 mm. Je nejprůhlednější ochranou displeje na trhu. 97procentní průhlednost a uniformní molekulární struktura maximalizuje rozptyl světla a minimalizuje zkreslení barev. Nabízí tak vynikající barvy, odezvu i jas.

Ochrany displeje TrueClear InvisiGlass jsou dostupné pro iPhone 5, iPhone 4/4S, Samsung Galaxy S4 a S4 mini.

Napište si, dodáme.

18.09.2013      

Dne 27.září 2013 bude       v sídle naší společnosti školení produktů Gordic.

Program školení v sekci ŠKOLENÍ

 

VELMI AKTUÁLNÍ TÉMA:

                    

     

ZÁKLADNÍ REGISTRY,

VČETNĚ DOPISU MINISTRA VNITRA ČR

 

 

 

 

Bezpečné surfování na internetu

Online svět čeká. S ESETem na vašem mobilním telefonu nebo tabletu můžete bez obav zkoumat všechna zákoutí internetu.
 

Skoro každý si chrání počítač, ale svůj mobil

či tablet nikoliv. A to je chyba !!

 

Nabízíme Vám ESET® Mobile Security
pro Android,

 

 

Nyní sleva 50 procent !!

 

 

Nakupujete zboží na internetu?

Vaše soukromá data (hesla, jména, data o kreditních kartách atd.) hlídá Anti-Phishing.


Jak postupovat při ztrátě zařízení?

Vylepšený modul Anti-Theft vám pomůže ztracené zařízení lokalizovat, zablokovat a sledovat na my.eset.com.
 

Chcete kontrolovat volání a SMS?

Filtrování hovorů a SMS zpráv vám umožní nastavit povolená čísla a dobu, kdy je zařízení dostupné.
 

 

06.09.2013                     Na základě Vašich dotazů máme  pro Vás  platnou metodiku  zpracování stravenek v programu WPAM. Stačí si napsat.

 

 

 

 

                 

 

 

                    21.8.2013

                    Důležité !!! Do datových schránek  úřadů dorazil dopis MINISTRA VNITRA

                    k Základním registrům,  jeho znění  je zde

                    Dopis vyzývá obce k přihlášení  se k Základním registrům bez zbytečných

                    odkladů.

                           

                    Vzhledem ke zneužití našeho návodu pro Základní registry

                    k vlastnímu  obohacení různými osobami

                    jsme tento návod z www stáhli.

                    I nadále jsme však připraveni Vám pomoci s registrací

                    a získáním  certifikátu z ISZR.Volejte na naše KONTAKTY.

 

                    12.8.2013

                    Máme pro Vás novou verzi WPAM.

                    Důvodů je spousta, hlavně však  nařízení vlády o minimální mzdě.

 

                    31.7.2013

                    Zpracování ISP se blíží ke konci, budeme aktualizovat WUCR

 

                    15.7.2013

                    Aktualizované vydání návodu  o základních registrech v části 

                    "Základní registry".

 

 

                    4.6.2013

               

                   

 

 

                    31.5.2013

               

                    Níže přidáno PDF s nabídkou PC Profi a hlavně v sekci METODIKY jsou první doplňky

                    metodik související se změnou algoritmu pro výpočet PřílohyA.5.

 

 

                   27.5.2013

               

                    Nabídka na školení produktů GORDIC spol s. r.o.  - DOTAZNÍK pro upřesnění školení a služeb..

                  

                    26.5.2013

               

                    Předmět: Konsolidace účetních výkazů – vzdělávací kurz. 

                    Víte, že v závěru letošního roku bude vydána vyhláška

                    o podmínkách sestavení účetních výkazů - konsolidační vyhláška.....POKRAČOVÁNÍ

                   

 

              

                    20.5.2013

 

                    Oficiální vyhlášení společnosti MICROSOFT:  Podpora WINDOWS XP skončí v dubnu 2014.

                    MICROSOFT píše email:

               "   Co to znamená pro Vaši firmu?

                    • Větší nebezpečí, že Váš software bude napaden  zvenčí,……“

 

       

 

      Proto kupujte nové počítače s novým operačním systémem.

 

         Nabídka  PC Profi Office ke dni 31.května 2013 ke stažení ZDE,

         Nabídka ekonomického PC ke dni 20.května 2013 ke stažení ZDE,

         Nabídka PC Profi I102  ke stažení ZDE

 

         Nebo vybírejte přímo ze stránek našeho velkododavatele a výrobce:

         http://www.atcomp.cz/zbozi/stolni-pocitace/seznam.aspx?p=k:124

 

 

                     20.05.2013       

 

                     Chystáme školení na základě požadavků zákazníků, můžete si vybrat souhrnné školení ve Vyškove nebo v Brně 

                     nebo u Vás  na pracovišti.  Nebo školení na jednotlivé úlohy. 

 

 

                   17.5.2013

 

                    Informace ke II. pilíři důchodového pojištění.

 

                    Pro uživatele programu GORDIC WPAM si dovolujeme nabídnout k přečtení dokument:  "Pokyny

                    pro zaměstnavatele - plátce........"    Ke stažení ZDE.

 

                   15.5.2013

 

                    Bezpečné uložení hesel, žádné lístečky na monitoru.

 

                   Taky máte pocit, že se ve svých heslech nevyznáte, nemůžete najít lístečky s PIN či PUK nebo se nemůžete

                   dostat najednou k emailům?

                   Tak pro Vás máme zcela jednoduchý program.

                   Program, který se nemusí instalovat.

                   Program HESLO.
                   Více informací najdete na www.seznamhesel.cz  a základní video je zde:
                   http://www.youtube.com/watch?v=YeJEq4BriLc&feature=em-upload_owner

 

                    

 

                     25.03.2013

 

                     Pokud máte  MS Office 2010 a nevíte, kde co hledat, ale znáte to ze staré verze,

                     tak je nápověda ZDE.

 

                     Na stránkách MF ČR už je nový "Balíček č. 19 – Aktualizace XSD schémat"

                    a my již pro Vás máme novou sadu sestav a výkazů pro program Účetnictví a rozpočet.

 

 

 

                     13.02.2013       

 

                     Dnešním dnem odesíláme náš nepravidelník "Informační servis Mikš Software s.r.o. ...", ve kterém budeme

                     naše zákazníky informovat o zprávách z MF ČR, o novinkách v produktech i o nových metodikách

                     pro rok 2013.  Nové metodiky najdete také ZDE.

 

                    

                     Pozvánka na kurz č. PV412-04 "Novinky v účetnictví roku 2013, účetní a finanční výkazy"
                     v rámci akreditovaného vzdělávacího programu  "Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy".

                     Kompletní informace v části " ŠKOLENÍ ".

 

 

                     05.02.2013       

                     Zpracování ISP proběhlo hladce a nyní na základě Vašich požadavků provádíme první etapu roční účetní

                     uzávěrky. Některým organizacím již převádíme počáteční stavy do nového roku 2013.

 

                     16.01.2013       

                     Novela zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, účinná od počátku roku 2013 přináší obcím novou

                     povinnost zřízení účtu u ČNB.

                     Dovolujeme si Vám nabídnout vzor dopisu o vyloučení použití účtu v ČNB.

                     Originál na stránkách Svazu  měst a obcí, kopie ZDE.

 

                     04.01.2013       

                     Začátek roku probíhá ve znamení příprav na první přímou volbu prezidenta ČR, instalací nových verzí programů

                     a hlavně přechodem několika organizací pod správu Mikš Software s.r.o. - a to jak pod IT servis počítačů,

                     tak především přechodem na používaní software Gordic spol. s r.o. od jiných dodavatelů (Triáda-MUNIS, KEO...)

                     Nasazujeme nejen kompletní agendu úřadu (ekonomické agendy - příjmy, výdaje, účetnictví, poplatky, fakturace,

                     závazky,  pohledávky; WESS - spisovou službu, základní registry, evidenci obyvatel, volby, úřední desku a další),

                     ale i jednotlivě vybrané části systému dle potřeby úřadu/organizace.

                     Noví uživatelé byli školeni již v průběhu roku 2012 a nyní se jim věnujeme přímo na jejich pracovištích, kde ihned

                     od 2.ledna musely některé moduly pracovat v ostrém provozu - datové schránky-spisová služba, pokladny.

 

                     Stávajícím i novým uživatelům můžeme bez problémů otevírat rok 2013 v účetnictví, aniž bychom čekali na pokyn

                     z krajských úřadů, takže lze pořizovat nové faktury roku 2013 i účtovat o těchto fakturách a o dalších účetních

                     případech ledna 2013.

 

                     Podstatné informace budeme zasílat našim uživatelům emailem, který znají jako "Informační servis Mikš Software s.r.o.".

                     Jde o nepravidelný informační servis všech důležitých akcí a změn, samozřejmostí je vždy dostupný HOT-LINE

                     na pevných nebo mobilních linkách, viz. kontakty.     V části kontakty také zjistíte, že od roku 2012

                     máme pobočku ve Vyškově, čímž dáváme najevo svůj rozvoj a také schopnost reagovat na požadavky uživatelů

                     i v okrese Vyškov.

 

                     Informační systém o platech.

                     Sběr dat do ISP za celý rok 2012 proběhne v obvyklých termínech, tedy registrace od 1. do 31.12.2012, vlastní sběr

                     pak od 2.1. do 5.2.2013. 

                     Více informací přímo na stránkách MF ČR:

                     http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/is_o_platech.html

 

                    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                      2012

                     26.11.2012       

                     Vyhlášeno školení na WIN Elektronickou spisovou službu Gordic.

                     WESS  - Elektronická spisová služba  - školení nejen pro zákazníky - bude dne 13.12.20012,

                     v sídle firmy - Kounicova 6, 602 00 Brno - hotel Continental.

                     Pozvánka v PDF - ZDE

 

                     07.11.2012       

                     Nové verze  Teamvieveru již jsou u většiny našich zákazníků, MF ČR vydává právě dnes nové

                     bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE - č. 10/2012

 

                     01.11.2012       

                     Stali jsme se vlastníky nové verze Teamvieveru pro vzdálenou správu. 

                   Pro Vás je ke stažení verze v sekci

                                                                    

                   

 

                    29.10.2012       

                     Nyní řešíme aktualizace SW WESS - Elektronická spisová služba, ale stále sledujeme plánované změny

                     v oblasti účetnictví. Máme se zase na co těšit.

     

                     05.10.2012 - školení na VOLBY 2012:  na programy EVIDENCE obyvatel + Volby máme úspěšně za sebou,

                     také instalaci nových verzí a přípravu volebních seznamů. Kdo má  pocit, že ještě potřebuje poradit,

                     ať nám prosím zavolá na čísla, která dostal. Nebo na čísla uvedená v části    kontakty.

                                 

                     Přitom jsme zaregistrovali Vaše požadavky na Základní registry, nabízíme naše služby při registraci, viz. bezplatný manuál níže.

                     A také zájem o program "Prohlížečka základních registrů" - leták ke stažení

                     

                     Programy pro VOLBY 2012 hledejte: Informace pro okrskové komise

                   

 

                     03.09.2012 - Dokonalý přehled o hřbitově s programem Správa hřbitovů - nový leták  - nabídka

                     na program Správa hřbitovů

 

                    22.08.2012 - Aktuálně novinky v sekci školení

 

                    Základní registry - tato slova nyní ovládají každý úřad v republice.  Každý z nás ví, že "Příručka pro kraje a obce"

                     zde měla být dříve a nikoliv dne 26.6.2012. O obsahu si udělá úsudek každý sám.

                     My se Vám pokoušíme sdělovat, nejlépe osobně, co nejvíce informací, které máme.

                     Nyní alespoň pár odkazů na jednom místě, časem jich bude více.

 

                      http://www.szrcr.cz

                      www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS    

                      http://seznam.gov.cz

 

                     Aktualizace 03.07.2012 - nachystali jsme svůj vlastní "Pracovní postup" i odkazy z něj na naše stránky:

                      Pracovní postup pro připojení do Základních registrů.

                      BOD2_Postup_při zadavani_udaju_do_IS_o_ISVS.pdf

                      BOD5_Certifikaty_a_jejich_pouziti.pdf
                      BOD5_Postup_pro_vytvoreni_zadosti_o_digitalni_certifikat.pdf

                      prirucka_garant_AIS.pdf                      

                      Vypis_o_vyuziti_udaju_z_reg_obyvatel_Czech POINT_uzivatelska_ZRO01_1-0.pdf

                      Vypis_o_vyuziti_udaju_z_reg_osob_Czech POINT_uzivatelska_ZRO01_1-0.pdf 

 

                      Stránky pro lokální administrátory:

                      https://www.czechpoint.cz/as/login?uri=https%3a%2f%2fwww.czechpoint.cz%2fspravadat%2f&status=NCOO

                     

                      Informační systém o informačních systémech veřejné správy - pro registraci AIS

                      https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/Applets/DefaultSSL.aspx

 

                      Registr práv a povinností - ohlašování agend

                      https://kaas.czechpoint.cz/as/login?atsId=AIS78377c7bc8f349179ec136a27186634a

 

                      Certifikáty

                      http://www.szrcr.cz/spravci

 

                      Dokumenty, dotazy

                      www.info-port.cz   nebo

                      https://www.czechpoint.cz/as/login?uri=https%3a%2f%2fwww.czechpoint.cz%2fvibe%2f&status=NCOO

 

                      Hlášení incidentů

                      3.7.2012 docházelo k chybám při ověření na ROB, s hlášením, že "zadaný AIS neexistuje", jde o chybu ISZR,

                      kterou lze jako INCIDENT hlásit zde:    www.info-port.cz - po přihlášení v sekci "Helpdesk"

                    

 

 

                    Uzávěrky účetnictví máme za sebou, řešíme s Vámi PAP a jiné věci, na které bylo během uzávěrek

                     méně času.

                  

                     02.02.2012

                     Aktuálně končí akce ročních uzávěrek WPAM a ISP.  Minulý týden byla uživatelům zaslány

                     metodiky účtování v roce 2012 a také PAP. Na telefonické vyžádání se na dalších metodikách

                     můžeme - milí zákazníci a uživatelé - domluvit.

 

                    

                     Aktuálně připravujeme pro uživatele ekonomického software metodiku a podporu

                     k problematice  Pomocného analytického přehledu - PAP.

                    

                     03.01.2012

                     První instalace a SW práce v letošním roce máme za sebou, aktualizovali jsem třeba podací deníky

                     spisové služby WESS a jejich nastavení. Následně bude probíhat instalace nových verzí.
 


 

 

                      Pořád platí výhodná nabídka:             

                      Elektronická spisová služba pro školy - WESS - splnění zákona č.499/2004 Sb.,

                      ve znění zákona č.190/2009 Sb.- POZOR - co platí od 1.7.2010 ?  Čtěte více...

                      Reference: metodiku spisové služby a spisovou službu používá i Kancelář prezidenta ČR.

 

 


                                                                                                      2011

 

                     Navázána spolupráce s WWW.AGENTURABRNO.CZ..............

 

                     Vyhlášené školení na 22. listopad  2011 od 9:00 do 13:00,

                     v sídle společnosti - hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno.

                   

                    Na uvedené školení se můžete dostavit i bez platby předem, faktura bude vystavena

                    až po školení .

                  

                    Dovolujeme si Vás informovat, že chystáme školení k metodice odepisování majetku

                    a k aplikaci vyhlášky ČÚS č. 708 s podrobným výkladem účtování  i postupu při změně

                    metody odepisování.

 

                    Program školení:
 

                    1) Úvod do metodiky - princip odepisování dle standardu č. 708
                    2) Jeho aplikace v programu WEMA:
                    - nastavení klasifikací DHM
                    - účtování odpisové skupinu
                    - nastavení zbytkové hodnoty
                    - nastavení typu účet. odpisu
                    - nastavení změny metody a dooprávkování dle změny metody
                    3) Diskuze, závěr

                     Přihlásit se můžete na emailu lubomir@miks.cz nebo na telefonech 603 432 294, 549 210 806.

 

                      Návratka – v případě zájmu zašlete na adresu:

                      Mikš Software s.r.o., VAR GORDIC
                      Kounicova 6
                      602 00 Brno

                      nebo e-mailem na výše uvedenou adresu lubomir@miks.cz


                      Máme zájem o účast … pracovníků našeho úřadu na školení, které se koná
                      22.11. 2011 od  9.00 hod v sídle společnosti - hotelContinental, Kounicova 6,

                      602 00 Brno a souhlasíme s cenou 1 100,- Kč bez DPH za jednoho účastníka

                      školení.
                      Fakturu zašlete na adresu:  

                      IČO:

                      Název organizace:

                      Počet účastníků:

 

 

 

                     15. září 2011 - Tak už proběhlo první školení na produkt WEMA, bude práce

                     pro uživatele i pro nás - nachystáme školení, přijedeme nejen instalovat nové verze,

                     ale hlavně s metodickou pomocí.

 

                     18. srpna 2011 - Prázdniny v plném proudu, ale my už se chystáme na září .

                     Uživatelé programu WEMA - WIN Evidence majetku již chtějí více informací k odpisům

                     a novým verzím. Takže se poctivě chystáme připravujeme. A dáme včas vědět.

                     Sami se pojedeme proškolit na centrálu firmy Gordic,  do Jihlavy.

           

        

                      27. června 2011 - Aktualizace SW WUCR

 

                      Uživatelům programu WUCR začínáme instalovat aktualizace dle pokynů MF ČR:

                     *Příloha účetní závěrky pro ÚSC* -- výstup XML, úprava dle aktuálních XSD

                     schémat.

                      Ve spolupráci se školami se chystáme na pololetní zpracování DAT. Dle pokynů JM

                      kraje lze posílat data i v XML tvaru, nejen ve formátu JASu.

 

  

                   

                     8. dubna 2011 - Informační servis Mikš Software s.r.o., VAR Gordic

 

                      Vážení uživatelé SW WESS,

                      v příloze Vám zasíláme "Wess_Novinky.pdf".
                      Příští týden máme školení k produktu WESS
                      přímo na centrále firmy Gordic v Jihlavě.
                      Instalace nových verzí začne od pondělí 18.dubna 2011.                      

 

                       29. března 2011

 

                       Další informační servis naší společnosti obsahoval níže uvedená témata:

 

                       1) WESS - Spisová služba - navíc zaslán PDF Novinky (na vyžádání zašleme i Vám)

                       2) Práce a Mzdy - 23.03.2011 Správní rada Zdravotní pojišťovny MÉDIA (MÉDIA ZP)
                       na svém odpoledním mimořádném zasedání dne 21. 3. 2011 rozhodla o sloučení
                       MÉDIA ZP ...................................

                       3A) WUCR - .......... aktualizované instalační sady,  které Vám vzdáleným způsobem nainstalujeme.

                       3B) WUCR - školství  - .....  vystupovat výkazy v  Kč a na dvě desetinná místa
                       3C) WUCR - V příloze Vám zasílám  "Stanovisko firmy Gordic ke zpracování Přehledu
                       o peněžních tocích v oblasti veřejných rozpočtů.

                       4) Provozně - organizační opatření

                       5) Sbírka zákonů - částečný přehled  nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 23.3.2011 do 28.3.2011:

                       6)   Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ze dne 25.března 2011

 


 

                       14. března 2011

                      

                       Dnes byl  všem uživatelům odeslán informační email ohledně vyhlášených změn na MF ČR:

   

                       Na stránkách Ministerstva financí je popis změn pro sběr údajů do CSÚIS
                       v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny.
  

                       Poslední  "Balíček č. 10" obsahuje:

                       1) ZAM_1_04.xsd - Nový výkaz ZAM104 - Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

                       2) Úpravy textových popisů

                       3) iissp_statement.xsd - povolení hodnoty 0.00 v typu FinancniCastkaTisicType

                       4) CV1*.xsd, CV2*.xsd - Úpravy účetních výkazů dle vyhlášky č. 435/2010 Sb.

                       5) Fin_2_04_U_CastIX.xsd, Fin_2_04_U.xsd - sjednocení definice části IX

                       6) NAR_1_12_U.xsd - změna datového typu elementu RozpocetSchvalenyRokMinuly naFinancniCastkaTisicTyp

 

                        Z těchto změn je patrné, že každý uživatel musí obdržet kompletní novou instalační sadu sestav a výkazů.

 


 

                       27.února 2011

 

                       Do sekce "METODIKY" vloženy soubory pro EVIDENCI DPH v KOF a KDF


                       18.února 2011

 

                       Nové METODIKY účtování pro ÚSC i PO s doplňujícím textem z www.gordic.cz

 


                        6.února 2011

 

                       Doplňky Metodiky DPH WUCR a také WPAM  "Metodický pokyn k úsporným opatřením.

 


                        23.ledna 2011

 

                       Upozorňujeme na novelu zákona o DPH, kompletní informace a PDF v sekci :

                                                                     "METODIKY".                     

                       Základní PDF ke stažení také ZDE.

                       Je vydán seznam ZJ pro WUCR v souvislosti se změnou zákona o DPH, máme vydán seznam změn

                       v Metodikách roku 2010.  Ke stažení je také vzor daňového přiznání DPH.

 

 

                                                                                                     2010


 

                       Elektronická spisová služba pro školy - WESS - splnění zákona č.499/2004 Sb.,

                       ve znění zákona č.190/2009 Sb.- POZOR - co platí od 1.7.2010 ?  Čtěte více...

                       Elektronická spisová služba pro školy jen za 3200,00Kč bez DPH !!!

                       Reference: metodiku spisové služby a spisovou službu používá i Kancelář prezidenta ČR...

 


                      Jedinečný správce HESEL !!!!        


 

                         ESET - zabezpečení počítačů - ochrana proti virům, spamu a dalším hrozbám.

        

 


                                                                           POVODNĚ 2010 - Konta na pomoc zatopeným oblastem


 

 


                      Pořád platí výhodná nabídka:             

                      Elektronická spisová služba pro školy - WESS - splnění zákona č.499/2004 Sb.,

                      ve znění zákona č.190/2009 Sb.- POZOR - co platí od 1.7.2010 ?  Čtěte více...

                      Reference: metodiku spisové služby a spisovou službu používá i Kancelář prezidenta ČR.

                           


 

 

 

                      Elektronická spisová služba pro školy - WESS - splnění zákona č.499/2004 Sb.,

                      ve znění zákona č.190/2009 Sb.- POZOR - co platí od 1.7.2010 ?  Čtěte více...