úvodní strana

     metodiky

HELP DESK

školení

d.learning

Metodiky WUCR

Gordic

 


   O nás


   minulost


   Oblast působení


   vzdělávání


   služby


   prodej


   kontakty


   odkazy

   Od roku 2015 hledejte metodiky přímo na stránkách tvůrce:   http://www.gordic.cz/metodika/

   2014

      METODIKA účtování pro PO

        METODIKA účtování pro ÚSC

 

   2013

      METODIKA účtování pro PO

      Změna METODIKY účtování pro PO

        METODIKA účtování pro ÚSC

        Změna METODIKy účtování pro ÚSC

         METODIKA účtování pro OSS

   2012

    Nové METODIKY pro rok 2012.

      METODIKA účtování pro ÚSC

 

      METODIKA účtování pro PO

  27.2.2011 

     Evidence DPH v KOF

     Evidence DPH v KDF

   18.2.2011

    Nové METODIKY pro rok 2011. (doplňující text je citací ze stránek www.gordic.cz)

      METODIKA účtování pro ÚSC

 

      METODIKA účtování pro PO

 

   Největší změnou je přepracování celé kapitoly týkající se evidence a účtování

   o DPH (včetně příkladů). Úpravy si vyžádalo zejména nasazení nového vzoru

   tiskopisu daňového přiznání (vzor 17) a přijetí chystané novely zákona o DPH.
 
   V metodice pro ÚSC byly vloženy analytiky pro účty 572 a 672 (pouze jako DOPORUČENÉ členění).

   Vzhledem k zásadní změně ČÚS 703 bylo nutno upravit tak, aby z nich bylo možné těžit informace o typu

   účetní jednotky příjemce transferu (572) nebo o typu účetní jednotky poskytovatele transferu (672).
   V metodice pro příspěvkové organizace (zřizované OSS i ÚSC) je novinkou stanovení ZÁVAZNÝCH

   analytik pro účty 671 a 672.  
   Vzhledem k zásadní změně ČÚS 703 bylo nutno upravit tak, aby z nich bylo možné těžit informace pro výstup

   do tabulky A.10. Přílohy č. 5 účetní závěrky. Obsah této tabulky nebyl v souvislosti s novelou ČÚS 703 změněn,

   takže jsme se rozhodli alespoň minimálně zabezpečit vstupy z účetnictví příspěvkových organizací do řádků 1 až 20

   zmíněné tabulky.

 

      6.2.2011

      Doplněk Metodiky WUCR DPH      

      WPAM - Metodický pokyn k úsporným opatřením

      Změny v evidenci a účtování DPH 2011, včetně seznamu ZJ pro WUCR     

      Seznam nových ZJ pro WUCR 2011     

      Vzor daňového přiznání DPH 2011

      Přehled o změnách Metodik 2010


 

      Metodika uzavírání roku 2009

      Metodické INFO 2010

          Metodika RO 2010

         Metodika RO 2010 druhé vydání

        Algoritmus FIN 2-12M1

        Algoritmus FIN 2-12M1 upravené vydání

         Doplněk metodiky USC


       Metodika PO 2010      

       Metodika PO 2010 Doplněk

 


         Převodový můstek