úvodní strana

    metodiky

HELP DESK

školení

d.learning

aktuality


    O nás


   minulost


   Oblast působení


   vzdělávání


   služby


   prodej


   kontakty


   odkazy


 

 

 


   Školení a semináře

 

Od roku 2015 najdete školení na

 


  2015


19.3.2015

Dovolujeme si Vás pozvat
na Seminář "Práce s programem WPAM",
který se koná 31.3.2015
v prostorách budovy Úřadu práce Brno Venkov,
Šujanovo náměstí 3, Brno, CENTRUM - VZDĚLÁVÁNÍ CZ, Počítačová služba s.r.o., učebna č. 523.

 


  2014


 

 Pozvánky na školení v roce 2014 zasílané cíleně stálým  

 zákazníkům emailem.

 


  2013


Školení GORDIC G0 EKO

Dne 27.9.2013 od 9:00 pro Vás pořádáme školení v duchu dotazníkové akce z července letošního roku.
Podle Vaší poptávky půjde o souhrnné školení ekonomických agend se zaměřením na jejich propojení a ukázek přímého účtování z programů i výstupů do datových schránek a podobně.

Rámcově je možné počítat s následujícím programem:


WUCR:
- správce dokladových řad
- správce automatických předkontací
- vyplnění Identifikace organizace pro správné vyplnění přiznání k DPH
- tisk DPH v XLS formátu + výstup v XML formátu
- grafické tisky
- vysvětlení volby Archiv v menu Uzávěrka M a Uzávěrka R
- vlastní uživatelské okruhy
Speciálně pro PO:
- nastavení výstupů z programu do Datových skladů JMK
- vlastní výstup do Datových skladů a jeho možnosti

WKDF:
- kompletní ukázka zadání faktury vč. přímého zaúčtování, vytvoření příkazu do banky
- ukázka funkčnosti "Návrhu krytí"
- ukázka jak vyplnit fakturu pro Přenesenou daňovou povinnost
- ukázka výstupu XML formuláře pro Přenesenou daňovou povinnost
- ukázka importu mezd do KDF
- tisk některých zajímavých sestav

WKXF:
- načtení dávky z KDF do KXF a příprava pro nahrání do internetového bankovnictví
- popis kde a jak nahrát dávku příkazů k úhradě do banky na stránkách KB a ČS
- ukázka stažení výpisu z banky
- nahrání výpisu do KXF, tisk výpisu, párování výpisu s KDF
- ukázka nastavení KXF pro přímé účtování do WUCR a ukázka přímého účtování po jednotlivých transakcích s dodržování číselné řady


WPOK:
- tvorba předkontací pro jednotlivé pokladní doklady a to včetně zaměření na uživatele, kteří jsou/budou plátci DPH (číselník skupin a položek)
- tisk pokladního deníku, tisk opisu zaúčtování jednotlivých pokladních dokladů včetně strukturovaného textu
- praktická ukázka hromadného přenosu pokladních dokladů do WUCR
- ukázka návaznosti na Evidenci obyvatel
- zmínění možnosti návaznosti na DDP, KDF, KOF (možnost ukázky propojení POK - KDF - plná nebo částečná úhrada faktury)

Dotazy či ukázky WDDP, WEMA apod. dle Vašich požadavků, můžete upřesnit předem emailem.


Cena školení 1100,00 Kč bez DPH za osobu

Místo konání:
hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno

Jako závazná přihláška nám stačí reakce emailem se jmény přihlašovaných účastníků.
Vzhledem k možným omezeným kapacitám hotelu Vás prosíme o brzkou reakci.
 

 


 

 

Akreditovaný  kurz č. PV412-05 (červen-červenec 2013)

Připravili jsme nový kurz k aktuální problematice - Konsolidace účetních výkazů I..

  Víte, že v závěru letošního roku bude vydána vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů - konsolidační vyhláška, která ukládá vybraným účetním jednotkám a některým obchodním organizacím předávat účetní data do centrálního systému účetních informací státu za účelem konsolidace (sestavování) účetních výkazů za Českou republiku a dílčí konsolidační celky ? Tímto opatřením budou mít vybrané účetní jednotky a obchodní organizace ovládané a řízené územními samosprávnými celky a státem další informační povinnosti v oblasti výkaznictví a to již od 1. ledna 2014.

   Nabízený kurz poskytne účastníkům nezbytný teoretický základ pro orientaci v problematice konsolidací, která není v současné době popsána v žádné odborné literatuře.
 

  Níže si Vám dovolujeme předložit Pozvánku a Objednávky ke školení     Objednávky jsou podle místa školení, vyberete si patřičný formulář, vyplníte a naskenované zašlete na email: support@miks.cz

      Pozvánka

      Objednávka Ostrava (18.6.2013)

      Objednávka Jihlava (24.6.2013)

      Objednávka Praha (25.6.2013)

      Objednávka Brno (2.7.2013)


Akreditovaný  kurz č. PV412-04 (únor až duben 2013)

   Od 1. 1. 2013 vešly v platnost mnohé novelizace zákonů

   a vyhlášek. Novelizace se dotkla jak zákona o účetnictví,

   tak i technické vyhlášky řešící pomocný analytický přehled.

   Na světlo se také dostal návrh „konsolidační vyhlášky“.

   Všechny tyto novelizace stojí za uvážení
  

   Pozýváme Vám tímto akreditovaný  kurz č. PV412-04

   "Novinky v účetnictví roku 2013, účetní a finanční

   výkazy".

 

      Pozvánka

 

      Doplňující informace

 

      Objednávka Vzor

 

      Objednávka PO

 

      Objednávka ÚSC

 

   Možnost přímé objednávky: http://www.gordic.cz/skoleni/

 

 

   Termíny a místa:

   pro ÚSC: Praha 26. 2. 2013 | Jihlava 4. 3. 2013 | Ostrava 5. 3. 

   2013 | Brno 12. 3. 2013
   pro PO: Praha 19. 3. 2013 | Jihlava 25. 3. 2013 | Ostrava 26.3.

   2013 | Brno 2. 4. 2013

 

 

 

 


  2012


   

    Školení -"Elektronická spisová služba Gordic"

    Místo: Kounicova 6, Brno, hotel Continental
    Datum: 13.12.2012

  

   Pozvánka v PDF - ZDE


    Seminář -"Práce s programy WPAM a WPER"
    Místo: Brno
    Datum: 19.09.2012


   Akreditovaný vzdělávací program rozložený od srpna do října 2012:

   "Příprava pomocného analytického přehledu (PAP) I.
     28. 8. 2012 - Jihlava | 4. 9. 2012 - Praha | 17. 9. 2012 - Brno |

     25. 9. 2012 - Ostrava

    "Příprava pomocného analytického přehledu (PAP) II.

     2. 10. 2012 - Jihlava | 9. 10. 2012 - Ostrava | 16. 10. 2012 - Brno |

     22. 10. 2012 - Praha   Místo: Ostrava
 

   Dokumenty k seminářům:

    Co je PAP?      Pozvánka na školení.   Objednávka.

 

 


    2011


   

 

Vyhlášené školení : 22. listopadu  2011 od 9:00 do 13:00,

v sídle společnosti - hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno.

 

Na uvedené školení se můžete dostavit i bez platby předem, faktura bude vystavena po školení.

 

Dovolujeme si Vás informovat, že chystáme školení k metodice odepisování majetku a k aplikaci vyhlášky ČÚS č. 708

v programu WEMA s podrobným výkladem účtování i postupu při změně metody odepisování.

 

Program školení:
 

1) Úvod do metodiky - princip odepisování dle standardu č. 708
2) Jeho aplikace v programu WEMA:
     - nastavení klasifikací DHM
     - účtování odpisové skupinu
     - nastavení zbytkové hodnoty
     - nastavení typu účet. odpisu
     - nastavení změny metody a dooprávkování dle změny metody
 3) Diskuze, závěr

 Přihlásit se můžete na emailu lubomir@miks.cz nebo

 na telefonech 603 432 294, 549 210 806.

Cena za školení 1100,00Kč bez DPH.

 

     Návratka – v případě zájmu zašlete na adresu:

     Mikš Software s.r.o., VAR GORDIC
     Kounicova 6,  602 00 Brno

     nebo e-mailem na výše uvedenou adresu lubomir@miks.cz
 

     Máme zájem o účast … pracovníků našeho úřadu

     na školení, které se koná
     22.11. 2011 od  9.00 hod v sídle společnosti -   

     hotelContinental, Kounicova 6, 602 00 Brno

     a souhlasíme s cenou 1 100,- Kč bez DPH

     za jednoho účastníka školení.
 

     Fakturu zašlete na adresu:  

     IČO:

     Název organizace:

     Počet účastníků:

    

 

 

 


 

 


 

 Ukončená školení  a semináře

  


    Seminář -příklady úspěšného řešení d.learningu
    Místo: Plzeň
    Datum: 06.05.2010


  Seminář: Příklady úspěšných řešení d.learningu
   Místo: Ostrava
   Datum: 22.04.2010


    Školení k programu Práce a mzdy  WPAM 

    je vyhlášeno na den 20. dubna 2010 v budově Vysoké

    školy Karla Engliše, Šujanovo nám. 365/1, Brno


   

   Vážení klienti, vzhledem k častým dotazům

    na změny v posílání dat (sumarizaci) do CSÚIS

    (Centrálního systému účetnických informací

    státu) jsme se rozhodli uspořádat pro vás 

    bezplatný seminář, kde se dozvíte informace

    k  registraci do CSÚIS, posílání a šifrování dat 

    a  také k programu WinPED od Gordicu. 

 

    Seminář se bude konat 13.4. od 9 hodin ve Zlíně

   - Přílukách na Střední zdravotnické a Vyšší 

    odborné škole zdravotnické a v Uherském

    Hradišti 15.4. od 10 hodin na Orlovně na

    Mariánském náměstí. K účasti je třeba se

    zaregistrovat na emailu

    michaela_ottova@datab.cz

    nebo na telefonu 572 570 087.  


   Seminář: Příklady úspěšných řešení d.learningu
   Místo: Hradec Králové
   Datum: 08.04.2010


    Seminář -příklady úspěšného řešení d.learningu
    Místo: Hotel Luna, , Medňanského 18, Martin-

    Priekopa
    Datum: 09.04.2010

  


    Seminář -příklady úspěšného řešení d.learningu
    Místo: Hotel Luna, , Medňanského 18, Martin-

    Priekopa
    Datum: 02.04.2010


    Seminář - příklady úspěšného řešení d.learningu
    Místo: SOFTECH, spol. s r.o.,

   Denisovo nábřeží 6,  Plzeň
   Datum: 31.03.2010

   Seminář je určený personalistům, manažerům kvality,     

    bezpečnostním technikům, ... Na konkrétních

    příkladech  Vás seznámíme s praktickými přínosy  

    používání   vzdělávacího portálu d.learning


   Seminář: Příklady úspěšných řešení d.learningu
   Místo: Liberec
   Datum: 25.03.2010


   NOVINKA - Semináře na Slovensku - NOVINKA

     " Nové trendy v elektronickom vzdelávaní" 

  nyní Bratislava: 19. 03. 2010 od 10.00 do 12.00 hod.
     v Hoteli Holiday Inn, Bajkalská 25/A,  Bratislava


     Aktuální seminář Vzdělávání je vyhlášen

     na  18.března 2010.

     Místo konání: Brno  hotel Continental od 9:00. 

     Jedná se o bezplatný seminář na téma: 

     Nové trendy v elektronickém vzdělávání,

     jak nahradit  prezenční  listiny, statistiky....

     Přihlášky posílejte na "support@miks.cz"

     nebo nám  zavolejte.

     Další informace na mateřském WWW.DATRON.CZ

     -   sekce www.dlearning.cz

     Foto:    ....... ZDE .......


   NOVINKA   -   Semináře na Slovensku  -  NOVINKA

    Nové trendy v elektronickom vzdelávaní 

    Místo: Hotel Empire, Trnava
    Datum: 12.03.2010

Organizujete vzdelávanie vo vašej spoločnosti a máte s tým veľa práce? Vyhodnocujete veľké množstvo dotazníkov a testov? Uľahčite a zjednodušte si prácu. Ako?

    11.3.2010 - Ústí nad Labem - Seminář "Příklady

    úspěšných řešení"

  Seminář je určený personalistům, manažerům kvality,    bezpečnostním technikům, ... Na konkrétních příkladech našich zákazníků Vás seznámíme s praktickými přínosy používání vzdělávacího portálu d.learning


     Školení programu Účetnictví a rozpočet -  WUCR

    je vyhlášeno  na  9.března 2010.

     Místo konání: Brno, hotel Continental od 9:00

     Jedná se o školení   k programu  WUCR firmy Gordic

     spol. s r.o. věnované nejen Reformě  veřejných

     financí. Přihlášky posílejte na "support@miks.cz"

     nebo nám zavolejte. Další informace také

     na  spolupracujícím WWW.DATAB.CZ

     Foto:    ....... ZDE .......


    Dle průzkumu, který provedl Mikš Software s.r.o. -    - VAR Gordic, jsme zaevidovali požadavek

    na školení k novinkám v legislativě k 1.1. 2009

    a novým funkcím programu WPAM (Práce a mzdy)

     f. GORDIC®.

  Na základě požadavku byl dne 5.2. 2009 uspořádán

  seminář „Práce s modulem WPAM“. Školení se konalo

  v Brně, zúčastnilo cca 50 uživatelů z Brna a okolí.

  Prezentovány byly novinky výpočtů z oblasti

   nemocenského a sociálního pojištění. Uživatelé byli

   blíže seznámeni s novou funkčností programu: pořízení

   nepravidelných pracovních dob do kalendářů

   s návazností na výpočet náhrady za pracovní

   neschopnost. Představeny byly také nové formuláře

   a sestavy, které korespondují s novou legislativou.

   Uživatelům tak vycházíme vstříc při přechodu

   na nové výpočty v programu, zejména u obcí, dříve

    malých organizací, které s novou legislativou čeká

    v tomto roce 2009 řada nových povinností.

    Foto:    ....... ZDE .......